Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

ΑΚΥΡΩΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ακύρωση παραγγελίας

Κάθε παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί από τον χρήστη/πελάτη πριν αυτή ολοκληρωθεί με αφαίρεση των προϊόντων από το καλάθι αγορών πριν την ολοκλήρωση. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αυτή μπορεί να ακυρωθεί από τον πελάτη/χρήστη μόνο αν δεν έχει τιμολογηθεί ή πληρωθεί και τα προϊόντα δεν έχουν αποσταλεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη τιμολογηθεί, πληρωθεί ή και αποσταλεί, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και να ενημερωθεί για τις λοιπές επιλογές του.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα διάφορα, κατά είδος ή ποσότητα, από αυτά για τα οποία καταρτίστηκε σύμβαση πώλησης, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τρόπος επιστροφής. Εάν διαπιστωθεί ότι τα παραδοθέντα αντιστοιχούν στα πωληθέντα όλα τα παραπάνω έξοδα βαρύνουν τον πελάτη.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Κάθε επιστροφή και αλλαγή τυχόν ελαττωματικών προϊόντων γίνεται αποκλειστικά μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αγοράς και μόνο εφόσον το ελάττωμα υπήρχε πριν την μετάθεση του κινδύνου στον πελάτη. Επιστροφή/αλλαγή είναι δυνατή μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του πελάτη ή χρήση αντίθετη στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την απόδειξη αγοράς και τη συσκευασία του και ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τηλεφωνικά πριν την επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τρόπος επιστροφής.

Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος προϊόντος με εργοστασιακή εγγύηση, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα αντί να αποδεχθεί η ίδια την επιστροφή να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ώστε να απευθυνθεί ο ίδιος σε αυτόν για την αντικατάσταση ή τη διόρθωσή τους.

Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, το οποίο ασκείται με έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία μπορεί να σταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον το προϊόν επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με έξοδα του πελάτη και τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα επαναπροωθούνται στο πελάτη με χρέωση παραλήπτη. Τα προϊόντα προς επιστροφή, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με από αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.

Εφόσον η υπαναχώρηση έγινε έγκυρα και εμπρόθεσμα και πληρούνται όλες οι αμέσως παραπάνω προϋποθέσεις, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιστρέφει στον πελάτη τα χρήματα εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η ίδια ενημερώθηκε για την υπαναχώρησή του εφόσον έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα και ελεγχθεί τα προϊόντα. Σε περίπτωση τραπεζικής συναλλαγής ή πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει μέχρι την ημέρα αυτή να έχει προχωρήσει σε όλες τις από μέρους της απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά η πραγματοποίηση του εμβάσματος ή η ενημέρωση της τράπεζας για την επιστροφή του χρηματικού ποσού που πληρώθηκε με πιστωτική κάρτα. Ο χρόνος που απαιτείται για την πίστωση του ποσού είναι καθαρά στην ευθύνη της αρμόδιας τράπεζας και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις.

Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ισχύουσα  νομοθεσία και από τη νομολογία, όπως ενδεικτικά προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ή τροποποιηθεί για τον πελάτη, προϊόντα που λόγω της φύσης τους είναι, μετά την παράδοση, αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία ή προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής εφόσον έχουν αποσφραγιστεί.

Αλλαγή προϊόντων

Η αλλαγή προϊόντων γίνεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Τα προς αλλαγή προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς και να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί. Τα προϊόντα που θα παραγγελθούν αντ’ αυτών θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων λόγω αλλαγής προϊόντων.

Αλλαγή σε εποχιακά είδη, όπως Χριστουγεννιάτικα, Αποκριάτικα, Πασχαλινά, Καλοκαιρινά /είδη θαλάσσης και τα σχολικά, γίνεται μόνο ενόσω διαρκεί η αντίστοιχη περίοδος και ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα αλλαγής μετά την πάροδο των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων ανεξαρτήτως ημερομηνίας αγοράς.

Σε περίπτωση αλλαγής τα έξοδα επιστροφής των πωληθέντων προς αλλαγή προϊόντων στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καθώς και τα έξοδα αποστολής των νέων αντ’ αυτών επιλεχθέντων προϊόντων στον πελάτη βαρύνουν τον πελάτη. Για αγορές συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των εκατό (100) ευρώ η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της πρώτης αλλαγής.