Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ αποστολής με εταιρεία μεταφορών με την οποία συνεργάζεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και παραλαβής από την έδρα ή την αποθήκη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σε περίπτωση αποστολής, εξαιρουμένης της περίπτωσης πληρωμής με αντικαταβολή παρακάτω, τα προϊόντα παραδίδονται στην εταιρεία μεταφορών μόνο εάν και εφόσον η παραγγελία έχει εξοφληθεί και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει την πληρωμή.

Δωρεάν αποστολή

Για παραγγελία ίση η μεγαλύτερη των 50 ευρώ ή για αποστολή εντός της πόλης της έδρας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Καρδίτσα) ανεξαρτήτως ποσού η αποστολή γίνεται δωρεάν για τον πελάτη, με έξοδα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Δωρεάν παραλαβή

Ο πελάτης μπορεί ανεξαρτήτως ποσού να παραλάβει τα προϊόντα από την έδρα ή την αποθήκη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ χωρίς χρηματική επιβάρυνση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την ημέρα και ώρα της παραλαβής. Σε περίπτωση παραλαβής μετά την πάροδο 7 ημερών από την ημέρα της παραγγελίας κατ’ επιλογή του πελάτη, εάν η λιανική τιμή των προϊόντων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με την ημέρα παραγγελίας, ως τιμή πώλησης λογίζεται η τιμή κατά την ημέρα παραλαβής.

Έξοδα αποστολής

Για παραγγελίες μικρότερες των 50 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς ύψους τριών (3) ευρώ ανά παραγγελία.

Παράδοση στην εταιρεία μεταφορών

Εάν επιλεγεί αποστολή των προϊόντων από το χρήση, οι παραγγελίες που γίνονται από Δευτέρα έως Πέμπτη εκτός αργιών, εφόσον έχουν εξοφληθεί, παραδίδονται κατά κανόνα στην εταιρεία μεταφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ενώ οι παραγγελίες που γίνονται από Παρασκευή έως Κυριακή, εφόσον έχουν εξοφληθεί, κατά κανόνα την αμέσως επόμενη Δευτέρα εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την πρώτη εργάσιμη μετά τη Δευτέρα αυτή.

Με την παράδοση στην εταιρεία μεταφορών η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει τον πελάτη για τον κωδικό ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποστολής.

Σε περίπτωση παράδοση της παραγγελίας στην εταιρεία μεταφορών σε απώτερο χρόνο από τους παραπάνω μετά την πάροδο 7 ημερών από την ημέρα της παραγγελίας κατ’ επιλογή του πελάτη, εάν η λιανική τιμή των προϊόντων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με την ημέρα παραγγελίας, ως τιμή πώλησης λογίζεται η τιμή κατά την ημέρα παράδοσης στην εταιρεία μεταφορών.

Παράδοση στον πελάτη

Η παράδοση στην πελάτη γίνεται από την εταιρεία μεταφορών ενδεικτικά:

(α) εντός πόλης σε 1 εργάσιμη ημέρα

(β) εκτός πόλης σε 1 – 3 εργάσιμες ημέρες

(γ) σε νησιωτικούς προορισμούς και δυσπρόσιτες περιοχές σε 1-5 ημέρες.

Οι παραπάνω χρόνοι υπολογίζονται από την ημέρα αναχώρησης της παραγγελίας από την εταιρεία μεταφορών προς τον παραλήπτη και είναι ενδεικτικοί. Ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις, η καθυστέρηση στην παράδοση είναι συνήθης: (α) περίοδος αιχμής όπως ενδεικτικά εορταστικές περίοδοι (β) ανωτέρα βία όπως ενδεικτικά απεργία, ακραία καιρικά φαινόμενα ή σεισμός (γ) καθυστέρηση αποστολής του προϊόντος από τον προμηθευτή στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (δ) λανθασμένα στοιχεία παράδοσης ή επικοινωνίας πελάτη (ε) πληρωμή με τραπεζική κατάθεση καθώς μεταξύ διαφορετικών τραπεζών συνήθως πρέπει να παρεμβληθούν 1-3 εργάσιμες μέχρι να φανεί η μεταφορά στο λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Μετάθεση κινδύνου

Όταν η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποστέλλει τα προϊόντα στον πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον πελάτη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη με την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον πελάτη να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του πελάτη έναντι του μεταφορέα.