Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων. Κάθε πληροφορία που μεταβιβάζεται από το χρήστη του ιστοτόπου στο πλαίσιο ηλεκτρονικής συναλλαγής, ακόμη και αν δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο, είναι άκρως εμπιστευτική ακριβώς όπως κάθε εμπορικής συναλλαγής. Για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος και του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται οι εξής διαδικασίες:

Αναγνώριση πελάτη

Για την αναγνώριση του εγγεγραμμένου χρήστη χρησιμοποιούνται δύο στοιχεία αναγνώρισης (α) το μοναδικό όνομα χρήστη (e-mail ή username) και (β) ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το password καθώς και τo email και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση και απόκρυψη της μυστικότητας των στοιχείων αυτών από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ενός στοιχείου αναγνώρισης ή διαρροής του σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ άμεσα. Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε φέρει ευθύνη για ζημία που τυχόν προκύψει από μια τέτοια απώλεια ή διαρροή. Για λόγους ασφάλειας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνιστά (α) την τακτική αλλαγή password (β) την αποφυγή χρήσης εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών όπως η ημερομηνία γέννησης ή επαναλαμβανόμενα ψηφία και (γ) τη χρήση συμβόλων εκτός από γράμματα και αριθμούς για τη δημιουργία password.

Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων μόνο υπηρεσιών από τους πελάτες /χρήστες ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων που περιέχουν απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Κρυπτογράφηση και απόρρητο μεταφοράς δεδομένων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης για την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και τη μεταφορά δεδομένων. Η διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης χρησιμοποιείται για όλες τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ χρήστη/πελάτη και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σε όλα τα πεδία που χρησιμοποιούνται για εισαγωγή προσωπικών δεδομένων (password, στοιχεία τραπεζικών καρτών, τηλέφωνα, διευθύνσεις κ.λπ.) χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση SSL 128-bit.