Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 70€

Παραγγελία και Αγορά Προϊόντων

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχονται σε αόριστο αριθμό προσώπων και η τοποθέτησή τους στον ιστότοπο δεν αποτελεί αφ’ εαυτής πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Η σύμβασης πώλησης προϊόντων συνάπτεται μετά από ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία από μέρους του πελάτη (πρόταση) και αποδοχή της πρότασης αυτής από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η αποδοχή γίνεται με την αποστολή σχετικού επιβεβαιωτικού email και κατ’ εξαίρεση τηλεφωνικά, ιδίως σε περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης ενημερώνεται για τον αριθμό παραγγελίας είτε με σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται στον ιστότοπο με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας. Ο πελάτης οφείλει να διαφυλάσσει τον αριθμό παραγγελίας, ο οποίος είναι απαραίτητος για κάθε επικοινωνία με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σχετικά με την παραγγελία. Η αποστολή αριθμού παραγγελίας δεν ισοδυναμεί με αποδοχή από μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ καθώς με την έκδοση του αριθμού η παραγγελία βρίσκεται σε επεξεργασία (λ.χ. έλεγχος διαθεσιμότητας προϊόντος) και δίχως αποδοχή/επιβεβαίωση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε συνάπτεται σύμβαση πώλησης.